♥Təbrız♥

یازار : آيشن ائل قيزي

+0 به یه ن
محوطه باستانی مسجد كبود واقع در شمال شرق بنای مسجد كبود تبریز است. طول (شرقی- غربی) این محوطه 276 متر و عرض (شمالی- جنوبی) آن بطور متوسط 102 متر و مساحت آن 28290 مترمربع (حدود 3 هكتار) می باشد. این محوطه طی خاكبرداری های سال 1376 بوسیله شركتهای طرف قرارداد شهرداری تبریز شكل گرفته و طی همان سال با شناسائی آثار گورستان هزاره اول ق.م و پس از بازدیدها، گمانه زنی ها و كاوش به عنوان یك محوطه باستانی دارای آثار بویژه دوره آهن با شاخص اسكلتهایی مدفون همراه با سفالهای خاكستری و در مواردی نخودی و قرمز و اشیای فلزی شناخته شده است.