♥ گوزوم♥

یازار : آيشن ائل قيزي

+0 به یه ن
بیچاره گوزوم هر گجه سنسیز باخار آغلار /قان یاشیله اولدوزلاری بیر بیر سایار آغلار

سن آیرلیقی خوشلادون آما گجه گوندوز / دفترده قلم شرح فراقون یازار آغلار