♥زنجان♥

یازار : آيشن ائل قيزي

+0 به یه ن
نگاهی به نام محله های قدیمی زنجان

توپ آغاجی :‌
انتهای بازارچه میوه فروشان پائین ( كوچه اصغریه)‌كه به كشتارگاه قدیمی ( اداره ی میراث فرهنگی ) ختم می شود منطقه توپ آغاجی واقع شده بود. توپ آغازی محل شستشوی لباس توسط بانوان منطقه بود و صدای دوجك محیط را فرا می گرفت.