بیزیم باكی♥♥

یازار : آيشن ائل قيزي

+0 به یه ن
نازلادیقجا سرین كولك. ساخللره سینه گرك. 

بیزیم باكی، بیزیم اوره ك. ایشیقدادیر قوت سوزی. 

سحرلرین اولكر گوزی. گوزل وطن او گون كی سن. آل بایراقلی بیر سحردن.♥♣