♥آزربایجانیم♥

یازار : آيشن ائل قيزي

+0 به یه ن

♥منیم گوزوم آغلامازدی ،منی آغلارقویدولار♥

♥منیم دیلیم حق سویلردی ، منی دیلسیز قویدولار♥

♥باشیم ضولمه اییلمزدی،اونی داردا بوغدولار♥

♥قول اولوب قوللوق ادمزدیم ،قوللاریمی ووردولار♥

♥منیم بلیم بوكولمزدی ، ایشكنجه ده بوكدولر♥

♥قارداشیم قوخمازین قانین،ناحاق یره توكتولر♥

♥آزربایجان دیینلرین ،سینه لرین سوكتولر♥

♥امان اللاه بیزی نیه، پارچاپارچا بولدولر♥

♥بیر خلقین بلین بوكن ،ناحاق یره قانین توكن♥

♥بیر بدنی ایكی بلن ،اودوزساخ سور سوكن !♥