بیدانا شارژ یوللا دئیم

یازار : زنگانلي آيخان

+0 به یه ن
اوغلان:آدین نَدی؟؟

قیز:بیدانا شارژ یوللا دئیم!!smiley23


اوغلانsmiley13 :نئچه یاشین وار؟؟؟

قیز:بیدانا شارژ یوللا دئیم!!smiley28


اوغلان:صاباح گَلیرَم اِئلچیلیگه(خواستگاری)smiley82


قیز:دودان؟؟؟ناواخ؟؟
اوغلان:بیدانا شارژ یوللا دئیمsmiley6smiley30smiley61