توركجه كیتاب ائندیرین!PDF

یازار : زنگانلي آيخان

+0 به یه ن

KESE SÖZLER-MINYATUR ŞEIRLER


كَسه سؤزلر-مینیاتور شعیرلر -فیكره ت صادیق

Fikret Sadiq
Baki 2012

بوردان ائندیرین