نخجیوان افسانه لری

یازار : زنگانلي آيخان

+0 به یه ن

NAXÇIVAN EFSANELERI


نخجیوان افسانه لری

 

Mehseti Ismayil Rüstem Qizi

Naxçıvan-2008

 


 

بوردان ائندیرین!